28. huhtikuuta 2017

Stadin panimon american lager, palkintojen kahmija.


Triviaa:

"Sta­din Panimo on 1990-luvun lop­pu­puo­lella perus­tettu hel­sin­ki­läi­nen kokeellinen mik­ro­pa­nimo. Ensim­mäi­set pin­ta­hii­vao­luet tuli­vat mark­ki­noille alku­vuo­desta 2000. Pani­mo­lait­teisto uudis­tet­tiin täy­sin 2009, joka mah­dol­listi myös poh­ja­hii­vao­lui­den panon. Yri­tyk­sen omis­taja Timo Kont­ti­nen vas­taa mm. pani­mo­pro­ses­sin kehit­tä­mi­sestä ja resep­tii­kasta. Pani­molla työs­ken­te­lee lisäksi 4 pal­kat­tua työntekijää ja säännöllisesti myös työharjoittelijoita. Panimo ja sen yhteydessä oleva Panimobaari sijaitsevat Helsingin Suvilahden vanhalla tehdasalueella, osoitteessa Kaasutehtaankatu 1, rakennus 6.
Pani­molle on ker­ty­nyt yli kym­me­nen vuo­den toiminta-aikana run­saasti koke­musta monista kym­me­nistä eri vil­ja­tuot­teista ja eri maa­no­sien huma­la­la­jik­keista. Sta­din Panimo tun­ne­taan­kin par­hai­ten sen kokeel­li­sista, mauk­kaan mal­tai­sista ja run­saasti aro­mi­hu­ma­loi­duista erikoisoluista.

Sta­din Pani­mon aro­mi­hu­ma­loin­ti­pro­sessi on eri­koi­nen. Pani­mossa käy­te­tään aro­mi­hu­ma­la­kä­pyjä, jotka kuu­ma­vier­re­hu­ma­loi­daan hopback-astiassa ennen pää­käy­mistä. Kaikki oluet teh­dään tällä mene­tel­mällä ja sen seu­rauk­sena niistä saa­daan hyvin aro­mi­rik­kaita. Käy­tämme myös moni­puo­li­sesti mal­taita, josta esi­merk­keinä ovat ruis– ja veh­nä­oluemme. Kai­ken lisäksi oluemme poik­kea­vat val­ta­vir­rasta, sillä ne ovat kaikki lisä­ai­neet­to­mia, pas­tö­roi­mat­to­mia ja suo­dat­ta­mat­to­mia ja lähes aina täys­mal­las­tuot­teita. Run­sas huma­lointi ja pul­lo­käy­vyys lisää­vät pas­tö­roi­mat­to­man oluen myyntiaikaa.

Sta­din Panimo on voit­ta­nut useita pal­kin­toja Hel­sinki Beer Fes­ti­valeilla ja Suo­men Paras olut –kil­pai­luissa. Esimerkiksi American Lager –oluemme voitti Suomen Paras Olut 2014 –palkinnon. Pani­mon vuo­si­tuo­tanto oli vuosina 2010-2013 40 – 50 000 lit­raa mutta vuonna 2014 jo 90 000 litraa. Keskitymme pääsääntöisesti erilaisiin oluisiin, mutta val­mis­tamme välillä myös aitoa, kui­vaa ome­na­sii­de­riä."

Tuoksu & väri: Nyt on hyvän tuoksuiset humalat oikeesti, hedelmää ja kukkia sekä pihkaa. Todella hyvät aromit pakko hehkuttaa. Väriltään oikeaoppinen kullankeltainen. Vaahto oli nopea profiililtaan mutta jätti runsaasti pitsiä, niin paljon että joku harrastaja voisi antaa 10/10.

Maku: havumainen maku maailma, Suomi vahvana tässä näkisin tämän vaikka jonain Suomi 100v juhlakaljana. Maussa on positiivista että humalat maistuu kerrankin, kirpeä maku ja pieni greippi pyörimään kitalakeen ja lopussa ryntää humalat viemää kosteuden suusta. Ok hiilihapot ei pursua yli ja ei ole vetinen ollenkaan. Tämä olut kilpailee kyllä missisippi oluen kanssa, pitääkin juoda vierekkäin joskus. Arvosana 9,5/10 Tosi hyvä kyllä kaiken kaikkiaan, 

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti